Rozstrzygnięto konkurs dla organizacji pozarządowych

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2019 r. zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu żywności i ochrony dziedzictwa kulinarnego. W tegorocznej edycji konkursu pomoc finansową przyznano siedmiu organizacjom. Łącznie rozdysponowano kwotę niemal 60 000 zł.

Wśród beneficjentów znalazły się:

  • Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga”, która w Żytkiejmach zorganizuje „Święto Sękacza”,
  • Spółdzielnia Socjalna „Bulwar”, która podczas Festiwalu kulinarnego – Bulwa 2019, promować będzie spożywanie produktów i potraw z ziemniaków,
  • Stowarzyszenie Kulturalne „Razem możemy więcej” z Rozóg, które zorganizuje w zagrodzie edukacyjnej w Tusinku warsztaty dla najmłodszych z zakresu zdrowego odżywiania, a także razem z dziećmi przygotuje film edukacyjny,
  • Stowarzyszenie „Wspólny Dom” Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce, które zorganizuje Akademię Tradycji Kulinarnej i Pieczenia Chleba,
  • „Bank żywności” z Olsztyna, który zajmie się edukacją dietetyczną dzieci, rodziców i pedagogów,
  • Fundacja Eurointegracja, która przygotuje wydarzenie medialne – pojedynek kulinarny „Tradycja i nowoczesność”,
  • Fundacja na rzecz Rozwoju Polski Północno-Wschodniej IDEA, która zorganizuje Mazurski Festiwal czekolady.

 

11.03.2019; 10:32