Certyfikacja produktu tradycyjnego – innowacyjny kierunek promocji żywności regionalnej

2 – 3 października odbyło się seminarium połączone z wyjazdem studyjnym w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim “Certyfikacja produktu tradycyjnego – innowacyjny kierunek promocji żywności regionalnej”.

Była to operacja zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie w ramach dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 na wybór operacji, która będzie realizowana w 2018 r. w zakresie SIR.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Biura ds. Żywności. Pani Emilia Sękowska przedstawiła prezentację nt. „Żywność regionalna, tradycyjna, naturalna jako element inteligentnej specjalizacji województwa”. Przestawiła zadania Biura ds. Żywności w kontekście kreowania, tworzenia, wspierania i promowania w województwie rynku produktów regionalnych, tradycyjnych i naturalnych jako inteligentnej specjalizacji regionu poprzez m.in. realizację założeń i priorytetów „Programu rozwoju żywności regionalnej, tradycyjnej, naturalnej wysokiej jakości w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016-2020”, kalendarz imprez regionalnych, sieć Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle, prowadzenie listy produktów tradycyjnych.

W operacji wzięli udział producenci żywności regionalnej, w tym produktów wpisanych na ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych (m. in. członkowie sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle), przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciel instytucji naukowej i pracownicy doradztwa rolniczego.

Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk wygłosił bardzo ciekawy i inspirujący wykład na temat tradycji kulinarnych Warmii, Mazur i Powiśla. Zakreślił historię kulinarną regionu od czasów pruskich po współczesne. Słuchacze otrzymali także skondensowaną dawkę wiedzy na temat istniejących dobrowolnych systemów jakości żywności, możliwości uzyskania wsparcia na przystępowanie do nich czy też oznakowania produktów tradycyjnych.

Więcej informacji na stronie WMODR.
PREZENTACJA WMODR

 

03.10.2018; 08:00

Galeria