Miód i produkty pszczelarskie

Miód i produkty pszczelarskie

Gołdapskie Stowarzyszenie Pszczelarzy

Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą aktywnych pszczelarzy z terenu powiatu gołdapskiego. Pasieki rozlokowane są między innymi na terenach Puszczy Rominckiej, Puszczy Boreckiej oraz obszarach należących do programu Natura 2000. Miód pozyskiwany w regionie ma szczególną jakość, gdyż duża część miejscowych gospodarstw rolnych prowadzi tradycyjną formę uprawy roli, bez chemicznych oprysków i preparatów mogących znaleźć się w składzie miodu. W siedzibie w Gołdapi stowarzyszenie posiada salę wyposażoną w profesjonalny sprzęt pszczelarski, gdzie prowadzone są bezpłatne szkolenia dla dorosłych i dzieci, pogłębiające wiedzę na temat pszczelnictwa, prawidłowej produkcji pszczelarskiej oraz ogromnej roli pszczół zarówno w kształtowaniu środowiska naturalnego, jak i w rolnictwie.

Lokalizacja