Producenci surowców w rolnictwie, przetwórcy żywności

Producenci surowców w rolnictwie, przetwórcy żywności

Produkcja rolna, ogrodnicza i inna

Produkcja rolna, ogrodnicza i inna

Gospodarstwo Ekologiczne Permakultura Skolity

Zasady działalności Gospodarstwa Ekologicznego Permakultura w Skolitach

Gospodarstwo Ekologiczne Permakultura Skolity stosuje się do zasad permakultury czyli:  nie przekopuje ziemi,  nie stosuje szkodliwych nawozów czy środków ochrony roślin, by osiągnąć zdrowe i bujne plony. Dba o glebę i wzbogaca bioróżnorodność.

Oferta Gospodarstwa Ekologicznego Permakultura w Skolitach

Produkt Gospodarstwa to ekologiczna żywność oraz warsztaty permakulturowe, dzięki którym dowiedzieć się, jakie korzyści płyną z naturalnej mocy bioróżnorodnych upraw (płodozmian, zgodne sąsiedztwo warzyw, sukcesja). Gospodarstwo jest certyfikowane przez jednostkę certyfikującą.

Podniesione grządki – co to jest?

W ogrodzie permakulturowym są tzw. podniesione grządki, zbudowane zgodnie ze sztuką permakultury, czyli bioróżnorodną i ekologiczną zasadą kompostowania warstwowego materii organicznej: obornik, liście, drewno, słoma, gleba. Takie grządki są obudowane ramami z desek lub pniami ściętych drzew. Drugi rodzaj grządek to grządki zbudowane na bazie ściętych pni drzew, na nich układane są warstwowo – jak wcześniej omówione: obornik, liście, drewno, słoma, gleba czyli różna materia organiczna. Grządki te są w kształcie stożków.

Uprawiane odmiany roślin i dobór nasion w Gospodarstwie Ekologicznym Permakultura w Skolitach

Odmiany roślin uprawianych w Permakulturze Skolity są bardzo różnorodne. Zaczyna się od selekcji  nasion różnych gatunków, odmian oraz kategorii. Nasiona są klasyfikowane na botaniczne i użytkowe. Właściciele pozyskują je sami, od sąsiadów i innych ogrodników (odtwarzają sami roślinę, nasiona są sprawdzone) lub firm nasienniczych, które profesjonalnie zajmują się reprodukcją i odtwarzaniem nasion, co nadaje stabilność cech genetycznych oraz jakość. Sprawdzają także czy nasiona posiadają europejski znak certyfikacji ekologicznej, co oznacza, że rośliny nie były opryskiwane i chronione chemicznymi metodami. Kupując nasiona kierują się regionalnością i odmianą tradycyjną. W przyszłych sezonach chcą pozyskiwać nasiona rzadkie, starych odmian z tzw. banku genów nasion oraz banku nasion pradawnych.

Zalety permakultury

Po pierwsze, permakultura to same zalety: szybszy wzrost, większa wydajność, obfitsze plony, brak sztucznych nawozów, nagromadzenie się naturalnych warstw, plony długo się utrzymują – nawet do końca listopada i grudnia. Po drugie, dzięki badaniu w Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Olsztynie Właściciele wiedzą, że gleba w ogrodzie posiada wszystkie parametry odpowiednie do dalszej uprawy.

 

Historia i promocja Gospodarstwa Ekologicznego Permakultura w Skolitach

Ogród permakulturowy w Skolitach istnieje od 2015 roku. Posiada stronę internetową na FB: https://www.facebook.com/ogrodpermakulturaskolity, na której to można śledzić na bieżąco co dzieje się w ogrodzie.

Właściciele uważają, że sam sposób produkcji jest jego najlepszą promocją. Osobiście są propagatorami żywienia, które można samemu wytworzyć i być tym samym niezależnym żywieniowo. W dzisiejszych czasach to bardzo ważne. W związku z tym, spiralny ogród Permakultura Skolity – największy na Warmii, odwiedzają co roku tysiące osób.

Właściciele chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Przeprowadzili wiele warsztatów permakulturowych dla dorosłych oraz dla dzieci. Materiały o ogrodzie pojawiły się w: TVP Polonia, TVP regionalna olsztyńska, radio Olsztyn, czasopismo Made In, gazeta rolnicza. Właściciele podkreślają, że bardzo się cieszą, że dzięki temu mogą zwiększyć zainteresowanie tą metodą  prowadzącą do samowystarczalności.

Sztuka w Permakulturze Skolity

Poza wymienionymi wyżej aspektami, ogród jest piękny, ponieważ nie tylko posiada zróżnicowane warzywa i owoce, ale w samym jego centrum znajduje się galeria sztuki – tzw. outdoor gallery. Można w niej oglądać np. zdjęcia mrówek – powiększonych w skali makro oraz prace komiksowe warmińskiego artysty Jarka Gacha.

Promocja znaku „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”

Gospodarstwo Ekologiczne Permakultura w Skolitach zostanie oznakowane logo Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle. Właściciele sądzą, że przyznanie członkostwa w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle dla Permakultury Skolity i oznakowanie Gospodarstwa wpłynie na zwiększenie zainteresowania zdrowym trybem życia. Na co liczymy!

Lokalizacja