Miód i produkty pszczelarskie

Miód i produkty pszczelarskie

Gospodarstwo Pasieczne „Pasieka Jurewicz”

Ziemia olecka to jeden z najpiękniejszych zakątków Mazur. Region ten należy do tych nielicznych zakątków kraju, które łączą w sobie niezwykłe piękno krajobrazu ze świeżością terenów niezniszczonych przez człowieka. Atuty Ziemi Oleckiej to wspaniały mikroklimat, duże obszary wodne i leśne, bogactwo zwierzyny i ptactwa, różnorodność szaty roślinnej.
Tradycja wytwarzania miodów na ziemi oleckiej sięga co najmniej średniowiecza. Jednym
z zajęć, którymi zajmowali się Prusowie było bartnictwo. W wyniku jego rozwoju pojawiło się pasiecznictwo – hodowla pszczół w pasiece. Pszczelarstwo rozwija się również współcześnie. Na tym obszarze umiejscowione są pasieki pozyskujące wiele rodzajów miodów. Część z nich to wielopokoleniowe pasieki rodzinne. Pasieka Jurewicz to gospodarstwo rodzinne z tradycjami. Zostało założone w latach pięćdziesiątych i było systematycznie rozbudowywane. W chwili obecnej liczy kilkaset uli. Pasieki położone są na terenie malowniczych Mazur Garbatych, w enklawie nieskażonej przyrody. Miody zawdzięczają swój niezwykły smak i aromat bogatej szacie roślin uprawnych, łąkowych, leśnych i dzikorosnących. Dzięki kultywowaniu tradycji, nawyków i zamiłowania do pszczelarstwa, właściciel rozwija tę specjalizację i produkuje miody wysokiej jakości. Pasieka pozyskuje miody: rzepakowy, wielokwiatowy, lipowy, gryczany i inne. Wyjątkowe cechy oleckich miodów zyskały uznanie zarówno wiernych klientów, jak i docenione zostały na arenie krajowej. 29 czerwca 2016 roku Miody Ziemi Oleckiej uzyskały wpis na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lokalizacja