Produkcja rolna, ogrodnicza i inna

Produkcja rolna, ogrodnicza i inna

Gospodarstwo Rolne „Ciche Wody”

Gospodarstwo prowadzi chów owiec rasy skudde, która niegdyś hodowana była na Mazurach. Owce te posiadają cechy, które pozwalają im żyć w warunkach nieintensywnej hodowli. W znakomity sposób wykorzystują naturalne łąki. Są bardzo plenne, ich mięso charakteryzuje się delikatnym smakiem zbliżonym do dziczyzny. Owce skudde zamieszkiwały obszar Mazur już od XIII wieku. Mieszkańcami zagrody są także: kury, gęsi, kaczki oraz bydło mięsne rasy Limuze. Stanowią one znaczące ogniwo systemu współzależności ekologicznej gospodarstwa. Zwierzęta poprzez ekstensywną hodowlę doskonale wpływają na pielęgnację użytków zielonych, optymalna obsada jak i wypas wielogatunkowy poprzez różne upodobania żywieniowe nie niszczy pastwisk wpływa korzystnie na skład botaniczny. Zwierzęta mają też duże znaczenie w obiegu materii. Owocem pracy właścicieli są produkty takie jak: zboża, rośliny strączkowe, warzywa, zioła, mleko, sery, jaja, wołowina i jagnięcina, których jakość jest określona już 12. certyfikatem zgodności rolnictwa ekologicznego. Prowadzone są również usługi agroturystyczne, gdzie gościom udostępnia się teren gospodarstwa wraz ze stawami, placem zabaw, wiatą ogniskową, pawilonem pod dębem, olsowym laskiem. W gospodarstwie organizowane są warsztaty rodzinne z pieczenia chleba, filcowania czy uprawy i pielęgnacji warzyw: roślin uprawnych.

Lokalizacja