Gospodarstwa agroturystyczne

Gospodarstwa agroturystyczne

Mięso i przetwory mięsne

Mięso i przetwory mięsne

Produkcja rolna, ogrodnicza i inna

Produkcja rolna, ogrodnicza i inna

Gospodarstwo Rolne „Ciche Wody” Mazurska Ekozagroda

Profil działalności gospodarstwa „Ciche Wody”

Gospodarstwo rolne „Ciche Wody” Mazurska Ekozagroda prowadzi chów owiec rasy skudde. Rasa ta była niegdyś hodowana na Mazurach. Owce te posiadają cechy, które pozwalają im żyć w warunkach nieintensywnej hodowli. W znakomity sposób wykorzystują naturalne łąki. Są bardzo plenne, ich mięso charakteryzuje się delikatnym smakiem zbliżonym do dziczyzny. Owce skudde zamieszkiwały obszar Mazur już od XIII wieku. Mieszkańcami zagrody są także: kury, gęsi, kaczki oraz bydło mięsne rasy Limousine. Stanowią one znaczące ogniwo systemu współzależności ekologicznej gospodarstwa. Zwierzęta poprzez ekstensywną hodowlę doskonale wpływają na pielęgnację użytków zielonych, optymalna obsada jak i wypas wielogatunkowy poprzez różne upodobania żywieniowe nie niszczy pastwisk wpływa korzystnie na skład botaniczny. Zwierzęta mają też duże znaczenie w obiegu materii.

Jakimi produktami szczyci się gospodarstwo „Ciche Wody”?

Owocem pracy właścicieli są produkty takie jak: zboża, rośliny strączkowe, warzywa, zioła, mleko, sery, jaja, wołowina i jagnięcina. Ich jakość jest określona regularnie odnawianym certyfikatem zgodności rolnictwa ekologicznego.

Agroturystyka w „Cichych Wodach”

„Ciche Wody” oferują również usługi agroturystyczne. Gościom udostępnia się teren gospodarstwa wraz ze stawami, placem zabaw, wiatą ogniskową, pawilonem pod dębem, olsowym laskiem. W gospodarstwie organizuje się warsztaty rodzinne z pieczenia chleba, filcowania czy uprawy i pielęgnacji warzyw: roślin uprawnych.

Lokalizacja