Producenci surowców w rolnictwie, przetwórcy żywności

Producenci surowców w rolnictwie, przetwórcy żywności

Sklepy i sprzedawcy detaliczni

Sklepy i sprzedawcy detaliczni

Mleko i przetwory mleczarskie, jaja

Mleko i przetwory mleczarskie, jaja

Mleczarnia Rzemieślnicza „Roguska Struga”

Wyroby z Mleczarni Rzemieślniczej „Roguskiej Strugi”

Mleczarnia Rzemieślnicza „Roguska Struga” znajduje się w miejscowości Redy nieopodal Lidzbarka Warmińskiego. Po pierwsze, pod marką „Roguska Struga” produkowane są tradycyjne wyroby mleczarskie. Są to: twaróg tradycyjny, sery dojrzewające, serki kwasowo-podpuszczkowe, śmietanka tradycyjna, śmietana tradycyjna, masło tradycyjne, maślanka tradycyjna, jogurt naturalny. Po drugie, do produkcji przeznaczane jest mleko od lokalnych zaprzyjaźnionych gospodarstw z niewielkich stad krów. Krowy żywione są tradycyjnie z dużym udziałem wypasu pastwiskowego oraz siana w żywieniu zimowym. Wreszcie, bardzo ważne jest to, że mleko dostarczane do mleczarni jest przetwarzane bezpośrednio po udoju (nie jest chłodzone).

Receptury wyrobów z Mleczarni Rzemieślniczej „Roguskiej Strugi”

Kolejną ważną sprawą jest to, że produkcja wyrobów oparta jest na tradycyjnych mleczarskich recepturach. Były one stosowane w małych warmińskich mleczarniach. Przy dużym nakładzie pracy ręcznej niezbędnej przy produkcji wyrobów tradycyjnych gwarantuje to osiągnięcie niepowtarzalnego smaku i aromatu. Wreszcie, co istotne, nad całym przebiegiem procesu produkcji oraz jakością produktu czuwa dr inż. technolog żywności.

Sklepy firmowe Mleczarni Rzemieślniczej „Roguskiej Strugi”

W obecnej chwili firma prowadzi dwa sklepy firmowe. Jeden sklep mieści się w siedzibie firmy „Agrovis” w Markajmach, drugi w Hali Targowej na Placu Dominikańskim w Gdańsku. Produkty sprzedawane są też na Gdańskim Bazarze Natury oraz na targowisku w Dywitach. Wyroby dostarczane są również do wybranych sklepów detalicznych na terenie Trójmiasta i województwa warmińsko–mazurskiego.

Historia Mleczarni Rzemieślniczej „Roguska Struga”

Jako ostatnie warto dodać, że firma Mleczarnia Rzemieślnicza „Roguska Struga” została otworzona w sierpniu 2019 roku przez firmę „Agrovis” Sp. J. jest to firma rodzinna istniejącą na rynku od 1992. Stało się to przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.5 – „Nowoczesne firmy” i podziałania 1.5.2 – „Odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego regionu”. Ważnym aspektem jest to, iż Mleczarnia Rzemieślnicza „Roguska Struga” oprócz przetwórstwa mleka na małą skalę pełni również funkcję edukacyjną poprzez prowadzenie szkoleń, praktyk i staży mleczarskich.

Lokalizacja