Członkowie

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy

Organizacja PZŁ nie tylko odpowiada za prowadzenie gospodarki łowieckie, nieustanne szkolenie zarówno młodych adeptów łowiectwa, ale także podnoszenie wiedzy i umiejętności członków. Przede wszystkim jednak odpowiada za kulinaria związane z pozyskaniem i przetwórstwo dziczyzny (pozyskanych tusz zarówno zwierzyny drobnej: ptactwa, czy zajęczy oraz zwierzyny grubej). Myśliwi zrzeszeni w ZO PZŁ w Olsztynie pozyskują wszystkie tusze zwierząt łownych na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Znaczną ich część pożytkują na potrzeby własne oraz rodzin kultywując lokalne, rodzinne tradycje w zakresie kulinariów opartych na dziczyźnie (zarówno potraw, jak wyrobów garmażeryjnych). Dostarczając upolowane sztuki myśliwi odpowiadają za ich obecność z lokalach gastronomicznych, zakładach przetwórczych, czy punktach sprzedaży bezpośredniej.

Myśliwi wykorzystując cały szereg okazji aktywnie promują najdoskonalszy surowiec mięsny jaki jest dziczyzna w czasie:

  •  zajęć edukacyjnych z młodzieżą w tym adeptami sztuki kulinarnej oraz studentami,
  •  spotkań z lokalnymi społecznościami,
  •  wydarzeń promujących regionalną kuchnię myśliwską,
  •  konkursów kulinarnych,
  •  dożynek, imprez integracyjnych itd.

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Olsztynie opiera się o pozyskiwanie dziczyzny z lasów Warmii i Mazur oraz jej promowania jako najzdrowszego mięsa o wybitnych walorach smakowych. To najkrótsza z możliwych ścieżek surowcowych oraz wciąż nieodkryty skarb naszych stołów.

Dane teleadresowe

ul. Leśna 8
10-173 Olsztyn

Galeria