Kulinarna wizyta na Pomorzu i Kujawach

Członkowie sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle” wzięli udział w wizycie studyjnej do partnerskich województw: kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Zapoznali się z projektami, dobrymi praktykami w zakresie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanymi przez przedsiębiorców w tym m.in. należącymi do sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie i Kujawsko-Pomorskie. Zwiedziliśmy m. in.:

  • serowarnię „Serowar na Pałukach”,
  • Zespół Pałacowo-Parkowy w Sypniewie – Kultywowanie miejscowych tradycji i tradycyjnych zawodów poprzez budowę pieca chlebowego z suszarnią i wędzarnią oraz kominkiem – dawnym piecem otwartym,
  • Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowo-Produkcyjne „Koszałka” – Stworzenie Parku zabaw, baśni i legend kaszubskich
  • Lawendową Osadę – Utworzenie Wioski SPA, utworzenie nowoczesnego i profesjonalnego AQUA Kompleksu – rozwój rekreacji i turystyki oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR / Przywidz gmina Przywidz, Budowa Tradycyjnej Ludowej Zagrody Kaszubskiej (TLZK) w Przywidzu
  • Centrum Sportu i Rekreacji “ZIELONA BRAMA” – Stworzenie wioski indiańskiej dla poprawy atrakcyjności turystycznej regionu i promowania kultury i tradycji kaszubskich i indiańskich poprzez realizowanie programu autorskiego dla turystów i młodzieży szkolnej pod nazwą “Indianie na Kaszubach”, “Od ziarenka do bochenka na Kaszubach” – adaptacja wiaty z zakupem i wbudowaniem  pieca chlebowego
  • Kuźnię, KRZYŻANOWSKI Piotr, Witold – XIX wieczna kuźnia jako miejsce kultywowania zawodu kowala i innych ginących zawodów, Kaszubski Renk – miejsce wystaw i sprzedaży wyrobów związanych z tradycyjnymi zawodami i rzemiosłami oraz prezentowania tradycji i gwary poprzez występy zespołów folklorystycznych

14.12.2018; 12:23

Galeria