Lektura obowiązkowa dla członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle i pretendentów

Lektura na długie wieczory 👉 Krótkie łańcuchy dostaw żywności – nowa publikacja i filmy CDR.
Opracowanie zawiera informacje obejmujące zagadnienia:
💡idei tworzenia i szans rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności,
⚖️regulacje dotyczące produkcji i sprzedaży żywności z gospodarstw rolnych,
🔎przykłady innowacyjnych rozwiązań w przetwórstwie mięsa możliwych do wdrożenia przez małe zakłady przetwórcze
wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w małych zakładach,
💰 zasady opodatkowania prowadzenia działalności produkcji i sprzedaży żywności przez producenta rolnego.

Publikacja do pobrania na stronie:
👉 PUBLIKACJA – PRZECZYTAJ

28.11.2019; 01:05