Marcepan królewiecki na Liście Produktów Tradycyjnych !

Na Listę Produktów Tradycyjnych wpisywane są produkty stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu, które wytwarzane są tradycyjnymi metodami wykorzystywanymi co najmniej od 25 lat. W całym kraju zarejestrowanych jest niemal 2000 produktów tradycyjnych. Ostatnio dołączył do nich Marcepan królewiecki – wspaniały przysmak, obecny podczas świąt na wielu przedwojennych stołach.

Marcepan znany był już w średniowieczu, przywędrował do Europy prawdopodobnie razem z najazdami tureckimi, chociaż Włosi i Węgrzy także przypisują sobie autorstwo receptury. Sposoby jego wytwarzania nieco się różniły w zależności od regionu. Marcepan królewiecki różnił się od innych sposobem obróbki – koniecznie zapiekano go w piecu. Ten zapomniany specjał wrócił niedawno do Olsztyna dzięki Kawiarni „Moja” – Marcepan królewiecki był rarytasem dawnych Prus Wschodnich. Nazwa nie określa miejsca pochodzenia składników czy miejsca produkcji, lecz metodę obróbki, która została opracowana w Królewcu. Cechą charakterystyczną uformowanego marcepanka jest skarmelizowana górna warstwa, przy zachowaniu surowego spodu – mówi Alicja Derdoń, właścicielka kawiarni. Osoby, które twierdzą, że nie lubią marcepana, prawdopodobnie nie próbowały marcepana królewieckiego – dodaje. Marcepan królewiecki naprawdę świetnie smakuje. Nadaje się na małą przekąskę, a dzięki wspaniałemu wyglądowi, może być cudownym, słodkim upominkiem.

Obecnie na Warmię i Mazury wracają wschodniopruskie receptury. Coraz częściej można spotkać je w menu regionalnych restauracji czy cukierni oraz na stołach mieszkańców regionu, stanowiąc ponownie o tożsamości społeczności lokalnej.

Marcepany królewieckie obok innych produktów tradycyjnych takich jak brukowce warmińskie czy pierniki dostępne są w Kawiarni „Moja” w Olsztynie, ul. Stare Miasto 17/21 lok. 32. Prześlicznie zapakowane mogą stanowić doskonały, świąteczny prezent.

Namawiamy innych producentów wyjątkowych, tradycyjnych wyrobów z naszego województwa do przesyłania wniosków o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych. Wnioski o wpis produktu na listę składa się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który dokonuje oceny formalnej i merytorycznej oraz zgodności z dziedzictwem kulinarnym regionu. Pozytywnie zweryfikowane wnioski przesyłane są do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest odpowiedzialny za jej prowadzenie i uaktualnianie. Lista jest publikowana na bieżąco, na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

10.12.2020; 10:21