Nowi członkowie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle – decyzja Zarządu Województwa

Decyzją Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. cztery nowe podmioty uzyskały członkostwo w sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle“. Obecnie do sieci należy 139 członków.

Lista podmiotów, które zostały przyjęte w poczet członków sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle:

Warmia Mazury Powiśle należy do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego od 2005 roku. Od tego czasu prężnie się rozwija i w chwili obecnej jest jedną z największych sieci w Europie i w Polsce.

Regionalne Dziedzictwo Kulinarne jest ideą promującą produkcję i sprzedaż lokalnej i regionalnej żywności. Służyć ma spełnianiu życzeń konsumentów, zwiększaniu współpracy pomiędzy lokalnymi producentami żywności i restauracjami, a także wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy regionami członkowskimi. Ważnym elementem rozwoju gospodarczego regionu jest również promowanie żywności, do produkcji której wykorzystywane są lokalne zasoby surowcowe.

Aktualna lista przedsiębiorstw i więcej informacji na temat sieci Dziedzictwa Kulinarnego znajduje się również pod adresem: www.warmia.mazury.pl zakładka: Obszary wiejskie, Dziedzictwo kulinarne.

19.12.2018; 12:21

Galeria