Ogłoszenie konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” 2021

Zaproszenie do udziału w konkursie “Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”

produkt

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność ogłosić nabór do części produktowej konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Konkurs odbędzie się 12 sierpnia 2021 r. w Olsztynie.
O dokładnej lokalizacji poinformujemy  w późniejszym terminie.

Jest to XX, jubileuszowa edycja konkursu, który organizujemy we współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego. Poniżej kilka najważniejszych informacji.

Cel konkursu

Celem konkursu jest identyfikacja regionalnych produktów oraz ich promocja, przygotowanie producentów do uczestniczenia w systemach jakości żywności, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym, zachęcenie rolników i właścicieli lokalnych firm do korzystania z dorobku polskiego dziedzictwa kulinarnego w celu wzbogacenia swojej oferty rynkowej.

Organizacja konkursu

Konkurs ma charakter otwarty. Przystąpić może do niego każdy producent wyrobów regionalnych i tradycyjnych, spełniających kryteria regulaminowe.

Organizatorem centralnym Konkursu, odbywającego się pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw, jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego w partnerstwie ze Związkiem Województw RP i ośrodkami doradztwa rolniczego.

Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi finałów konkursu w regionach są urzędy marszałkowskie i wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.

Poza komisją konkursową powoływana jest Kapituła Krajowa, która przyznaje statuetki „Perła” produktom wybranym spośród nominowanych w czasie finałów regionalnych.
O nominację mogą ubiegać się również produkty nagrodzone i wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu w danym regionie.

Zasady udziału w konkursie

Konkurs przebiega dwuetapowo:

  1. W pierwszym etapie – w czasie finałów regionalnych – wyłaniani są laureaci w czterech kategoriach: produktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, napojów i innych produktów
  2. Drugi etap konkursu to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu (spośród produktów nominowanych w regionach) do prestiżowej nagrody „PERŁA ”, która wręczana jest na Wielkim Finale Konkursu w Poznaniu, podczas trwania targów „Smaki Regionów”.

Regulamin konkursu na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego http://www.produktyregionalne.pl/nkd.php?body=article&name=nkd-dokumenty-do-pobrania&lang=pl oraz poniżej:

Klikając w podany link możecie Państwo pobrać Regulamin konkursu na najlepszy regionalny produkt żywnościowy

Klikając w podany link możecie Państwo pobrać  Kartę zgłoszeniową

Termin przyjmowania zgłoszeń

Na zgłoszenia czekamy do dnia 30 czerwca 2021 roku. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem, najlepiej w formie edytowalnej (WORD) na adres m.sadlowska@warmia.mazury.pl

31.05.2021; 06:46

Galeria