Przez żołądek na Warmię i Mazury – mapa wskaże Wam drogę

We wrześniu ukazało się ciekawe wydawnictwo, mianowicie „Mapa Dziedzictwa Kulinarnego Warmii Mazur i Powiśla”.

Mapa przedstawia rozmieszczenie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wszystkich członków sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle” w roku 2020. Jednocześnie, na odwrocie, każdy z podmiotów należących do sieci został krótko opisany i podano do niego dane kontaktowe.

Co ciekawe, mapę wydano w czterech wersjach, które traktować można jako osobne całości. Mapa główna to mapa całego województwa. Zaznaczono na niej 133 podmioty, członków sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle” w roku 2020. Kolejne trzy mapy są podzielone powiatami. Pierwsza z map dotyczy zachodniej części województwa i obejmuje powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki oraz Miasto Elbląg. Druga z map obejmuje powiaty w części środkowej województwa: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, nidzicki, olsztyński, szczycieński i Miasto Olsztyn. Wreszcie trzecia z map dotyczy części wschodniej województwa i przedstawia następujące powiaty: węgorzewski, gołdapski, olecki, giżycki, ełcki, piski, mrągowski i Miasto Ełk.

Myślą przewodnią mapy było połączenie szlaku kulinarnego z atrakcjami turystycznymi województwa warmińsko-mazurskiego. Sprawi to, że korzystający z mapy turyści będą mogli podczas pobytu na Warmii i Mazurach odkrywać region tak kulinarnie, jak i krajoznawczo! Dzięki współpracy z Departamentem Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego postarano się, aby na mapie nie zabrakło „sztandarowych” atrakcji, jak i mniej znanych „perełek”.

Na końcu nawiązać trzeba do szaty graficznej wydawnictwa. Zarówno punkty Dziedzictwa Kulinarnego, jak i atrakcje turystyczne przedstawione zostały za pomocą estetycznych, ładnych, kolorowych grafik. Ciekawostką jest fakt, iż obwódkę każdej mapy zdobią grafiki nawiązujące do folkloru Warmii, Mazur i Powiśla.

Publikacja została wydana przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.

Poniżej linki do pobrania map w wersji pdf.:

PUBLIKACJA W PDF DO POBRANIA – CAŁE WOJEWÓDZTWO AWERS

PUBLIKACJA W PDF DO POBRANIA – CAŁE WOJEWÓDZTWO REWERS

***

PUBLIKACJA W PDF DO POBRANIA – ELBLĄG AWERS

PUBLIKACJA W PDF DO POBRANIA – ELBLĄG REWERS

***

PUBLIKACJA W PDF DO POBRANIA – OLSZTYN  AWERS

PUBLIKACJA W PDF DO POBRANIA – OLSZTYN REWERS

***

PUBLIKACJA W PDF DO POBRANIA – EŁK AWERS

PUBLIKACJA W PDF DO POBRANIA – EŁK REWERS

 

17.11.2020; 05:25

Galeria