Są chętni, są szkolenia!!!

Zapraszamy do zgłaszania się na szkolenie w zakresie wymagań jakości handlowej świeżych owoców, warzyw oraz ziemniaków, ze szczególnym uwzględnieniem znakowania produktów opakowanych i nieopakowanych zawartego w dokumentacji towarzyszącej.

Organizatorem szkolenia będzie Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Szkolenie adresowane jest do producentów, podmiotów paczkujących, podmiotów wprowadzających ww. artykuły rolno-spożywcze w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz podmiotów prowadzących sprzedaż hurtową.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: wijhars@wijhars.olsztyn.pl

Szczegółowych informacji udzielają:

  • Pani Katarzyna Ostrowska – główny specjalista WIJHARS Olsztyn, telefon 600 040 182,
  • Pani Katarzyna Iwaniszczuk – Kierownik Wydziału Kontroli WIJHARS Olsztyn – telefon 664 001 675.

Szkolenie odbędzie się w przypadku zebrania minimalnej ilości osób. Termin i miejsce szkolenia zostaną określone po uzyskaniu orientacyjnej informacji na temat ilości osób chętnych do udziału w szkoleniu. Osoby zainteresowane poinformowane zostaną o szczegółach w terminie późniejszym.

PROSIMY O DOKONANIE ZGŁOSZENIA CHĘCI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU W TERMINIE 14 DNI TJ. DO 19 CZERWCA 2019 ROKU.

05.06.2019; 09:48

Galeria