Sieć Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury się powiększa

Sieć Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury się powiększa

16 czerwca 2024 r. podczas Targów żywności regionalnej, naturalnej i tradycyjnej na starówce w Olsztynie, Marszałek Województwa Marcin Kuchciński, Wicemarszałek Województwa Sylwia Jaskulska, Karol Okrasa oraz Dyrektor DROWiR Jarosław Sarnowski wręczyli kolejne certyfikaty członkostwa w Sieci dla 12 Podmiotów z naszego województwa.

W KATEGORII GASTRONOMIA:

W KATEGORII PRODUCENCI I PRZETWÓRCY:

W KATEGORII EDUKACJA:

  • Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu

A także obecny Członek Sieci – Gospodarstwo Rybackie Szwaderki otrzymał rozszerzenie członkostwa w kategorii Gastronomia dla prowadzonej przez siebie smażalni.

Aktualnie do Sieci należy 53 członków. Certyfikatem można się posługiwać przez dwa lata kalendarzowe.

 

Członkostwo jest bezpłatne, a wśród korzyści z niego wynikających znajdują się m.in.: używanie logo Sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury” oraz oznakowanie nim produktów i potraw, prezentacja informacji na stronie internetowej Sieci www.dziedzictwokulinarne.pl oraz na jej profilu w mediach społecznościowych, zamieszczanie informacji w materiałach promocyjnych i informacyjnych wydawanych przez województwo warmińsko-mazurskie czy też możliwość udziału w targach, szkoleniach, festiwalach i konferencjach organizowanych przez samorząd województwa.

 

Serdecznie gratulujemy!

Galeria