Spotkanie koordynatorów Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego

Jesteśmy na dorocznym spotkaniu Koordynatorów Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Wspólnie z innymi regionami rozmawiamy o funkcjonowaniu, przyszłości, wymieniamy cenne doświadczenia. Pozdrowienia z Ystad!

Województwo warmińsko-mazurskie od roku 2005 jest członkiem Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego używając logo „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”. Samorząd województwa jest właścicielem licencji na chroniony znak towarowy „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle” i przyznaje prawo do jego używania przedsiębiorcom, którzy spełniają wymogi określone regulaminem. Głównym kryterium członkostwa w sieci jest korzystanie z lokalnych surowców  w produkcji żywności i potraw, kultywowanie tradycji kulinarnych, promocja kulinarnego dziedzictwa regionu. Na Warmii i Mazurach aktualnie 136 przedsiębiorstw: rolników, przetwórców i restauratorów tworzy sieć, która ułatwia konsumentom dotarcie do regionalnej żywności. W Europejskiej Sieci są zrzeszone regiony w ilości 46 (!!!) z 13 krajów.

Jak wygląd struktura sieci? Przeczytaj TUTAJ

 

22.05.2019; 12:27

Galeria