Wizyta studyjna przedsiębiorstw członkowskich sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle w regionie Splicko – Dalmatyńskim w Chorwacji


W dniach 15-18 października 2018 odbyła się wizyta studyjna przedsiębiorstw członkowskich sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle w partnerskim regionie województwa warmińsko – mazurskiego, należącym do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego – Żupani Splicko – Dalmatyńskiej. W wizycie uczestniczyło 13 osób – przedstawicieli województwa warmińsko – mazurskiego w tym 10 przedstawicieli przedsiębiorstw – członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle. Wizyta stanowiła drugą część dorocznego spotkania regionów członkowskich Sieci. Pierwsza część odbyła się w Ystad w dniach 15-16 maja 2018 roku.
Wizyta adresowana była głównie do podmiotów/ przedsiębiorstw członkowskich Regionalnych Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Celem wizyty była przede wszystkim wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, pomysłów na rozwój pomiędzy uczestniczącymi regionami/ podmiotami/ przedsiębiorstwami członkowskimi. Ze wszystkich regionów członkowskich w przedsięwzięciu uczestniczyło około 70 osób, w tym regionalnych przedstawicieli licencji, koordynatorów sieci regionalnych, przedsiębiorców zrzeszonych w sieci.
Podczas wizyty uczestnicy mogli zapoznać się z Dziedzictwem Kulinarnym Regionu Splicko – Dalmatyńskiego. Odwiedzano lokalne, rodzinne przedsiębiorstwa będące członkami Regionalnej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Odbyło się również spotkanie z Żupanem Splicko – Dalmatyńskim – Panem Pertoslav Sapunar. Pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa, wyraziła chęć współpracy w różnych obszarach w tym w szczególności żywności wysokiej jakości oraz parkach krajobrazowych. Europejski Koordynator Sieci ogłosił, iż w 2019 roku kolejne tego typu spotkanie odbędzie się w Turcji.

24.10.2018; 02:28

Galeria