XIV edycja konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla – szansą na sukces”, 6 kwietnia 2019 r., Szczytno

Nabór do kolejnej edycji konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla – szansą na sukces”

Wzorem lat ubiegłych, Województwo Warmińsko – Mazurskie, Warmińsko – Mazurska Izba Rolnicza oraz Miasto Szczytno – Zespół Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie przystępują do realizacji XIV edycji konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla – szansą na sukces”.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gastronomiczno – spożywczych z województwa warmińsko – mazurskiego oraz restauracje, a także osoby fizyczne w tym rolnicy, koła gospodyń wiejskich, organizacje zrzeszające osoby fizyczne.

Konkurs zostanie przeprowadzony w pracowniach i pomieszczeniach Zespołu Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie. Tematem przewodnim w tym roku będą ciasta, ciastka i ciasteczka oraz potrawy z gęsi.

Podczas wydarzenia planuje się przeprowadzenie prelekcji nt. wartości odżywczych gęsiny sposobów jej przetwarzania i serwowania.

Uczniowie oraz restauratorzy biorący udział w konkursie będą mieli okazję do zaprezentowania własnych możliwości kulinarnych również przed zaproszonymi gośćmi.

Celem konkursu jest zebranie unikatowych przepisów kulinarnych z obszarów wiejskich  województwa warmińsko-mazurskiego, oraz promocja jedynych w swoim rodzaju produktów i potraw, specyficznych dla dziedzictwa kulinarnego naszego regionu.

Zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu.

Konkurs odbędzie się:

  • 06.04.2019 r. – w Zespole Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie, ul. Polska 18.

 

Produkty regionalne będą oceniane w następujących kategoriach:

I. Ciasta, ciastka i ciasteczka.

Uczestnikami tej kategorii mogą być:

– osoby fizyczne, w tym rolnicy, koła gospodyń wiejskich, organizacje zrzeszające osoby fizyczne

 

II. Potrawy z gęsi.

Uczestnikami tej kategorii mogą być:

– uczniowie szkół gastronomicznych z województwa warmińsko – mazurskiego wymienieni w § 4 regulaminu konkursu (zespoły 2- osobowe),

– restauracje.

 

Wypełnione karty zgłoszenia produktu i/lub potrawy wraz z załączonymi przepisami należy przesłać na jeden z podanych poniżej adresów z dopiskiem: „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla szansą na sukces” do 19 marca 2019 r.

 

ZGŁOSZENIA:

Uczniowie szkół gastronomicznych oraz restauracje:

1) E-mail: k.klos@warmia.mazury.pl
2) fax: 089 521-98-53
3) Listownie: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin

formularz RESTAURACJE.

formularz SZKOŁY

Klauzula informacyjna RODO – do formularzy konkursowych

 

Osoby fizyczne w tym: rolnicy, koła gospodyń wiejskich, organizacje zrzeszające osoby fizyczne:

1) E-mail: konkurssmaki@gmail.com
2) fax: 089 535-48-43
3) Listownie: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin

Formularz osoby fizyczne

Klauzula informacyjna- osoby fizyczne

26.03.2019; 11:49