Zarząd Województwa przyjął „Kalendarz imprez promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego na 2019 rok”

W tym roku w ramach Kalendarza imprez regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego zaplanowano 15 imprez.

Doroczny cykl kilkunastu kulinarnych wydarzeń, uzupełnionych kiermaszami żywności naturalnej, daje możliwość wypromowania niezaprzeczalnych walorów tradycyjnej i naturalnej żywności wysokiej jakości.

Wydarzenia wpisane w Kalendarz imprez promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2019 roku odbędą się w wybranych miejscowościach regionu warmińsko-mazurskiego od końca czerwca do końca września. Większość imprez odbędzie się latem, tak aby mogła w nich uczestniczyć jak największa liczba odwiedzających nasz region turystów. Organizacja wydarzeń przyczyni się do promocji żywności lokalnej, regionalnej wytwarzanej tradycyjnymi metodami.

Celem organizacji przedsięwzięć jest zwiększenie świadomości konsumentów poprzez zdobywanie wiedzy o oryginalnych, regionalnych produktach żywnościowych i potrawach, przyrządzanych w gospodarstwach, przez lokalnych rzemieślników, kucharzy z gospodarstw agroturystycznych, restauracji. W celu zachowania niepowtarzalnych smaków i ochrony przed ich zapomnieniem, uczestnicy wydarzeń mogą zaprezentować regionalne produkty i potrawy, które tworzą kulinarne dziedzictwo regionu.

Promując i propagując regionalną oraz naturalną żywność, chcemy ożywić powiązania między lokalnymi producentami rolnymi, przetwórcami, restauratorami i sprzedawcami. A to wszystko w myśl zasady „od pola do stołu”. Pokazujemy alternatywę wobec żywności wysoko przetworzonej, coraz bardziej oczekiwaną przez mieszkańców, ale też gości odwiedzających nasz piękny region.

Przedsięwzięcia, których szczegółowa lista zamieszczona jest poniżej, organizowane są przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w partnerstwie z samorządami gminnymi, w których poszczególne wydarzenia mają miejsce, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, podmiotami zajmującymi się promocją żywności i Lokalnymi Grupami Działania oraz przy wsparciu  stowarzyszeń, fundacji, etc.

Organizacja Kalendarza imprez wpisuje się w realizację Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2025 roku, w której żywność wysokiej jakości została wskazana jako inteligentna specjalizacja, wyróżniająca nasz region spośród pozostałych oraz w realizację „Programu rozwoju żywności regionalnej, tradycyjnej, naturalnej wysokiej jakości w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016-2020”.

Szczegóły organizacyjne każdej imprezy sukcesywnie publikowane będą na stronie www.produktregionalny.warmia.mazury.pl.

Kliknij tutaj: Kalendarz Imprez – 2019

08.05.2019; 01:23

Galeria