Zgłoszenia do XIX edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepszą potrawę regionalną przyjmowane są do 25 lipca 2019 roku.

Termin i miejsce konkursu

25 sierpnia 2019 r. w Olsztynie

Zasady konkursu

Konkurs ma charakter otwarty. Przystąpić może do niego każdy producent wyrobów regionalnych i tradycyjnych, spełniających kryteria konkursowe.

Organizatorem centralnym Konkursu jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie z Związkiem Województw RP. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi finałów konkursu w regionach są urzędy marszałkowskie oraz w niektórych województwach wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Do oceny potraw i produktów powołuje się dwie komisje konkursowe pracujące na szczeblach regionalnych: jedna zajmująca się regionalnym produktem żywnościowym, druga – daniami i potrawami regionalnymi.

Ponadto powołuje się Kapitułę Krajową, która ma za zadanie przyznanie statuetek „Perła” niektórym produktom/potrawom, nominowanym w czasie finałów regionalnych.

Konkurs przebiega dwuetapowo

W pierwszym etapie – w czasie finałów regionalnych – wyłonieni zostaną laureaci w czterech kategoriach: produktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, napojów i produktów mieszanych oraz najlepsze dania i potrawy regionalne.

Drugi etap konkursu to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu – spośród produktów nominowanych w regionach – najlepszych produktów oraz potraw i dań do prestiżowej nagrody „PERŁA 2019”. Perły wręczane są na Wielkim Finale Konkursu podczas Targów Smaki Regionów w Poznaniu, które w tym roku odbędą się w dniach 28-30.09.2019 r.

Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać na adres: k.klos@warmia.mazury.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 25 lipca 2019 r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Do pobrania:

Regulamin konkursu „NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO – SMAKI REGIONÓW”

Regulamin konkursu – na najlepszą potrawę regionalną

Formularz zgłoszeniowy – na najlepszą potrawę regionalną

Regulamin konkursu – na najlepszy regionalny produkt żywnościowy

Formularz zgłoszeniowy – na najlepszy regionalny produkt żywnościowy

10.07.2019; 09:12