Członkowie

Gospodarstwo Pasieczne Mazurska Pasieka

Gospodarstwo Pasieczne Mazurska Pasieka

Gospodarstwo pasieczne powstało w 1952 r. Zostało założone przez nestora rodu Stanisława Kalejtę – dziadka właściciela. W roku 1960 gospodarstwo liczyło 65 uli. Pszczelarstwo stało się pasją dziadka, która trwa do dnia dzisiejszego. Jego praca została doceniona i opisana w książce „Pszczelarstwo na Białostocczyźnie”. W 1975 roku do dziadka dołączył ojciec właściciela – Wiesław Kalejta. Od 1998 r. właściciel zaczął pobierać „nauki” z pszczelarstwa u dziadka i taty. Pszczelarstwo stało się również pasją, rodzinną tradycją, gdzie na pierwszym miejscu stawia się jakość, miód i pszczoły. Obecnie gospodarstwo prowadzone jest pod nazwą „Mazurska Pasieka Kalejta”. Pasieki położone są na terenie Mazur Garbatych, głównie na Ziemi Oleckiej, która należy do nielicznych zakątków, łączących w sobie piękno krajobrazu, specyficzny mikroklimat oraz różnorodność szaty roślinnej.

Dane teleadresowe

ul. Zielona 3a
19-400 Olecko 

Galeria