Miód i produkty pszczelarskie

Miód i produkty pszczelarskie

Gospodarstwo Pasieczne „Mazurska Pasieka”

Gospodarstwo pasieczne powstało w 1952 r. Zostało założone przez nestora rodu Kalejtów – Stanisława – dziadka obecnego właściciela. Pszczelarstwo było jego pasją, która trwa do dnia dzisiejszego. Praca dziadka została doceniona i opisana w książce „Pszczelarstwo na Białostocczyźnie”. W 1975 roku do dziadka dołączył ojciec właściciela – Wiesław. Obecny właściciel wraz z bratem od ok. 1998 r. zaczęli od dziadka pobierać nauki z pszczelarstwa. Stało się ono dla nich pasją i rodzinną tradycją. Pasieki położone są na terenie Mazur Garbatych, głównie na ziemi oleckiej, która należy do nielicznych zakątków, łączących w sobie piękno krajobrazu, specyficzny mikroklimat oraz różnorodność szaty roślinnej. Pasieka posiada w swojej ofercie miód wielokwiatowy, lipowy, gryczany oraz inne miody odmianowe. Miody Ziemi Oleckiej w 2016 r. zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lokalizacja