Lista członków z kategorii edukacja

Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego

Stowarzyszenie skupia się na obszarze nie tylko swojej miejscowości i okolicy, lecz na obszarze tzw. ziemi lubawskiej z której czerpane są tradycje historyczne, zwyczaje i obrzędy. Celem jest odbudowa tradycyjnych wyrobów kulinarnych mieszkańców którzy kultywują na przykład tradycyjne wypieku chleba. Stowarzyszenie organizuje Festiwale Chleba Ziemi Lubawskiej. Festiwale motywują często do powrotu domowego pieczenia chleba na zakwasie. Niektóre festiwale wspiera lokalny młynarz z Rynku przekazując mąkę

Czytaj więcej

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy

Organizacja PZŁ nie tylko odpowiada za prowadzenie gospodarki łowieckie, nieustanne szkolenie zarówno młodych adeptów łowiectwa, ale także podnoszenie wiedzy i umiejętności członków. Przede wszystkim jednak odpowiada za kulinaria związane z pozyskaniem i przetwórstwo dziczyzny (pozyskanych tusz zarówno zwierzyny drobnej: ptactwa, czy zajęczy oraz zwierzyny grubej). Myśliwi zrzeszeni w ZO PZŁ w Olsztynie pozyskują wszystkie tusze zwierząt łownych na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Znaczną ich

Czytaj więcej
Kobieta w białym fartuchu z logiem Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

LGD Południowa Warmia to stowarzyszenie, które działa na rzecz rozwoju obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Jednym z celów jest wspieranie przedsiębiorczości związanej z kulinariami i dziedzictwem. LGD prowadzi szkolenia i działania dla małych, lokalnych producentów, należy do Instytucji Otoczenia Biznesu i posiada wyposażone biuro z salą wykładową. LGD organizuje targowisko „Dobre bo Nasze Warmińsko-Mazurskie” w Tomaszkowie w hali Spiżarni Warmińskiej, gdzie promuje

Czytaj więcej