Członkowie

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

LGD Południowa Warmia to stowarzyszenie, które działa na rzecz rozwoju obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Jednym z celów jest wspieranie przedsiębiorczości związanej z kulinariami i dziedzictwem. LGD prowadzi szkolenia i działania dla małych, lokalnych producentów, należy do Instytucji Otoczenia Biznesu i posiada wyposażone biuro z salą wykładową. LGD organizuje targowisko „Dobre bo Nasze Warmińsko-Mazurskie” w Tomaszkowie w hali Spiżarni Warmińskiej, gdzie promuje producentów i produkty żywności wysokiej jakości. LGD wspiera też Regionalną Izbę Gospodarczą Żywności Naturalnej i Tradycyjnej. LGD działa w strukturach i gremiach związanych z inteligentną specjalizacją województwa – żywność wysokiej jakości. LGD wydaje publikacje, filmy promocyjne, akcje edukacyjne dotyczące lokalnej, tradycyjnej żywności i skracania łańcucha dostaw żywności. LGD jest jedną z nielicznych instytucji, która zorganizowała lokalne targowisko z lokalnymi, tradycyjnymi produktami i producentami, które ma charakter cykliczny i trwa już drugi rok. Jest to miejsce w którym trwa bezpośredni kontakt i promocja żywności wysokiej jakości z naszego województwa, czego przykładem są nagrody zdobywane przez naszych producentów.

Dane teleadresowe

Łajsy 3
11-036 Gietrzwałd