Członkowie

Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o

Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o

Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. zostało założone w 1993 rok i prowadzi działalność w zakresie hodowli przetwórstwa i sprzedaży ryb słodkowodnych. Siedziba spółki znajduje się w Ełku, gdzie od 2007 roku działa nowoczesna przetwórnia spełniająca wymogi HACCP. W 2021 roku została oddana druga nowa przetwórnia, w której produkujemy min. marynaty rybne i produkty garmażeryjne z ryb. Prowadzona jest tu sprzedaż ryb wędzonych, mrożonych świeżych i przetworzonych. Nasze wyroby można nabyć na miejscu w sprzedaży detalicznej i hurtowej. Promujemy zdrowy produkt z czystych mazurskich wód. Warty podkreślenia jest również fakt, że firma doskonale łączy tradycyjny chów ryb, z funkcjami ekonomicznymi, hodowlanymi, historycznymi oraz ochroną przyrody, co stanowi unikatowy element naszego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Dane teleadresowe

ul. 11 Listopada 61
19-300 Ełk

Galeria