Członkowie

Turbo jaja z wolnego wybiegu Symonowicz Tomasz

Turbo jaja z wolnego wybiegu Symonowicz Tomasz

W gospodarstwie prowadzona jest hodowla kur niosek. Nie jest to ferma a hodowla przydomowa wolno wybiegowa, która prowadzona od kilku już lat. Od samego początku głównym celem była jakość, a nie ilość. Celem było przede wszystkim nawiązać do historii regionu, do Warmii, gdzie w każdej zagrodzie biegały kury, gdzie smak jaj był czymś wyjątkowym i naturalnym, żółtko takiego jaja miało swój naturalny słonecznikowy kolor nie zmącony sztucznymi paszami. Ważnym elementem było i jest staranne komponowanie paszy którą robi się na miejscu, do jej produkcji nie używa się sztucznych barwników ani innych stymulantów. Natura sama się obroni. Zielone wybiegi i słońce to podstawowe prawo wszystkich zwierząt. W gospodarstwie uprawiane są swoje zboża, które stanowią 75% diety kur, pozostałe 25% stanowi kukurydza oraz susz z ziół i traw, to dzięki takiej diecie kury znoszą naturalne i smaczne jaja takie jak kiedyś miały nasze babcie.

Dane teleadresowe

Jedzbark 23
11-010 Barczewo

Galeria