Konkurs dla Organizacji Pozarządowych!

plakat informacyjny - konkurs dla ngo

Konkus dla Organizacji Pozarządowych!

Macie ciekawe pomysły na działania mające na celu rozwój i promocję sektora naszej regionalnej, tradycyjnej, naturalnej żywności? Szukacie finansowania na ich realizację?

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego jeszcze do 11 marca czeka na oferty.
W ramach konkursu można realizować zadania, których celem jest upowszechnianie wiedzy dot. żywności regionalnej, tradycyjnej, naturalnej wysokiej jakości, w tym:
  • Wspieranie działań dot. edukacji konsumenta oraz pracowników segmentu HoReCa w zakresie żywności regionalnej, tradycyjnej, naturalnej wysokiej jakości, pochodzącej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, rozpoznawalności żywności ekologicznej, zdrowego stylu życia oraz niemarnowania żywności.
  • Wspieranie działań w zakresie upowszechniania wiedzy i promocji dot. żywności regionalnej, tradycyjnej, naturalnej wysokiej jakości oraz wytwarzanej w sposób rzemieślniczy, pochodzącej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
  • Podnoszenie świadomości konsumenckiej w zakresie produkcji żywności regionalnej, tradycyjnej, naturalnej wysokiej jakości, umiejętności i kwalifikacji przedstawicieli branży (kucharzy, producentów żywności produkowanej w sposób rzemieślniczy) poprzez np. organizację konkursów kulinarnych, warsztatów kulinarnych, warsztatów w zakresie zdrowego odżywiania, projektowanie narzędzi i gier edukacyjnych, tworzenie przewodników kulinarnych, tworzenie platform współpracy dotyczących ww. żywności, pochodzącej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
  • Wspieranie działań szkoleniowych o zróżnicowanym charakterze (nt. zdrowego odżywiania, szkolenia techniczne, eksperckie, branżowe etc.)
  • Wspieranie działań na rzecz prowadzenia badań naukowych, w tym testów konsumenckich w zakresie promowanego zrównoważonego, zdrowego stylu życia opartego o wyróżniki żywności regionalnej, tradycyjnej i naturalnej wysokiej jakości oraz budowanie bazy wiedzy historycznej dot. żywności pochodzącej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
  • Wspieranie działań na rzecz identyfikacji i promocji produktów tradycyjnych pochodzących z terenu województwa warmińsko-mazurskiego oraz udział w certyfikowanych systemach znakowania żywności.
Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl do 11 marca 2024 r. do godz. 15.30.
 
Więcej informacji na: bip.warmia.mazury.pl