Konkurs dla organizacji pozarządowych

Jeszcze do 15 stycznia czekamy na oferty na realizację zadania publicznego „Żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego”.
W ubiegłym roku wsparcie otrzymało 5 organizacji. Wśród beneficjentów znalazły się:

  • Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga”, która w Żytkiejmach zorganizowała „Święto Sękacza”,
  • Spółdzielnia Socjalna „Bulwar”, która podczas Festiwalu kulinarnego – Bulwa 2018, promowała pożywanie produktów i potraw z ziemniaków,
  • Stowarzyszenie Kulturalne „Razem możemy więcej” z Rozóg, które zorganizowało w zagrodzie edukacyjnej w Tusinku warsztaty dla najmłodszych z zakresu zdrowego odżywiania, a także razem z dziećmi przygotowało film edukacyjny.
  • „Gołdapskie Stowarzyszenie Pszczelarzy”, które również zajęło się edukacją najmłodszych, ale także przybliżyło tematykę pszczelarstwa podczas organizowanych w naszym województwie imprez promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną,
  • „Bank żywności” z Olsztyna, który zajął się edukacją dietetyczną kadry domów dziennego pobytu osób z niepełnosprawnościami, a także opiekunów osób starszych.

Więcej informacji tutaj

10.01.2019; 10:06