Lista Produktów Tradycyjnych

Plince z twarogiem i boczkiem posypane szczypiorkiem

Wysoka jakość oraz wyjątkowość

Lista Produktów Tradycyjnych to spis produktów rolnych i żywnościowych, które wyróżniają się jakością i wyjątkowymi cechami lub właściwościami. Są one wynikiem stosowania tradycyjnych metod produkcji, czyli takich, które są używane od co najmniej 25 lat. Produkty te są częścią dziedzictwa kulturowego i tożsamości społecznej regionu Warmii i Mazur. Listę prowadzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Lista ma na celu promowanie i ochronę produktów tradycyjnych oraz wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.

Pobierz bezpłatną publikację

Publikacja „Lista Produktów Tradycyjnych województwa warmińsko-mazurskiego” jest przewodnikiem po regionalnej kuchni. Jest także źródłem informacji na temat tradycji, sposobów wytwarzania oraz wyjątkowych cech najstraszych rodzimnych przysmaków i produktów. Książka została wydana w 2020 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.

Stare czarno-białe zdjęcie pracowników robiących ser salami w zakładzie

FAQ

Kto prowadzi Listę Produktów Tradycyjnych?
Na Listę Produktów Tradycyjnych mogą zostać wpisane produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych, tzn. wykorzystywanych od co najmniej 25 lat, metod produkcji, stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane oraz będące elementem tożsamości społeczności lokalnej.
Lista Produktów Tradycyjnych prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wniosek o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych składa się do właściwego miejscowo marszałka województwa, który dokonuje jego oceny. Pozytywnie zweryfikowane wnioski przesyłane są do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który dokonuje wpisu produktu na Listę Produktów Tradycyjnych.
Produkt można zgłosić do jednej z następujących kategorii: – sery i inne produkty mleczne – mięso świeże oraz produkty mięsne – przetwory rybołówstwa, w tym ryby – warzywa i owoce (przetworzone i nie) – wyroby piekarnicze i cukiernicze – oleje i tłuszcze (masło, margaryna olej itp.) – miody – gotowe dania i potrawy – napoje (alkoholowe i bezalkoholowe) – inne produkty

Wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych jest składany w formie papierowej oraz na informatycznym nośniku danych.

 

Do wniosku należy dołączyć:
– dokumenty potwierdzające min. 25 letnią historię produktu (zdjęcia, kopie starych zapisów, przepisy z książek i opracowań, wyniki prowadzonych badań terenowych o charakterze kulturoznawczym, etnograficznym itp.),
– cyfrowe zdjęcia zgłaszanego produktu w wysokiej jakości w wersji (min. 300 DPI),
– streszczenie historii produktu (nie więcej niż 3000 znaków razem ze spacjami). Do konstruowania tego załącznika można wykorzystać informacje z opisu tradycji zawartego we wniosku zasadniczym, lecz należy zweryfikować liczbę znaków,
– oświadczenie o udzieleniu dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi praw do korzystania z autorskich praw majątkowych związanych ze zdjęciem produktu.

Zarejestrowanie produktu jest bezpłatne, złożenie wniosku nie wiąże się z żadnymi odpłatnościami.

Wnioski o wpisanie produktu na Listę Produktów Tradycyjnych należy składać do właściwego miejscowo Urzędu Marszałkowskiego. W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego wnioski przyjmowane są w:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
ul. E. Plater 1
10-562 Olsztyn
T: +48 89 52 19 250
F: +48 89 52 19 259
E: dow@warmia.mazury.pl

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem oraz prezentacją, które zostały przygotowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdują się tam wskazówki oraz wytyczne związane z wypełnianiem wniosku:
• Poradnik (201 KB, PDF)
• Prezentacja (3.2 MB, PDF)

 

Informacje dotyczące produktów tradycyjnych województwa warmińsko-mazurskiego można uzyskać w publikacji:
• Lista produktów tradycyjnych województwa warmińsko-mazurskiego (14.5 MB, PDF)