Wydarzenia kulinarne z dofinansowaniem

Wydarzenia kulinarne z dofinansowaniem

19 marca 2024 roku Sejmik Województwa podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu „Organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur w 2024 r.” i udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych.

 

Beneficjentami konkursu były gminy wiejskie, miejsko-wiejskie lub miejskie, które położone są na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

 

Celem konkursu była promocja i upowszechnianie produkcji żywności regionalnej, lokalnej, naturalnej, tradycyjnej w województwie warmińsko – mazurskim. 

 

W trakcie naboru wpłynęło 21 wniosków na łączną kwotę dofinansowania – 525 000,00 zł. Do dofinansowania zarekomendowanych zostało 11 wniosków na łączną kwotę pomocy 249 390,00 zł.  Pięć wniosków nie spełniło wymogów formalnych.

 

Zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie konkursu, wnioski zostały zweryfikowane
i ocenione formalnie oraz merytorycznie przez Komisję Konkursową. Pomoc finansową przyznano na zadania, które w trakcie oceny uzyskały min. 45 punktów do wyczerpania środków finansowych.

Do pobrania:

Lista gmin, którym udziela się pomocy finansowej wraz z wysokością przyznanej dotacji oraz wskazaniem zadań w ramach konkursu „Organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur w 2024 r.”

 

> Pobierz listę (368 KB, PDF)