Zaproszenie na szkolenie z zakresu kultury ludowej regionu

plakat informacyjny - szkolenie kultura regionu

Zapraszamy na szkolenie z zakresu kultury ludowej regionu

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Specyfika kultury ludowej regionu (z uwzględnieniem zagadnień z zakresu wzornictwa i tradycji kulinarnych) oraz warmińskich i mazurskich strojów ludowych”, które odbędzie się 7 lutego br. (środa) w godzinach 10:00-14:00 w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa przy ul. Jagiellońskiej 91A , 10-356 Olsztyn.

Ramowy program:

10.00-10.15  – dr Bogdan Radzicki, Notatki do poznania zwyczajów kulinarnych w Prusach Wschodnich

10.15-10.45 – mgr Gabriela Semenowicz, „Ryba ochyba – lepsza chleba skiba„. O kuchni na okazje i bez okazji dawnych Mazurów i Warmiaków 

10.45-11.00 – przerwa kawowa

11.00-14.00 – Anna Czachorowska, Specyfika kultury ludowej regionu z uwzględnieniem zagadnień z zakresu wzornictwa oraz warmińskich i mazurskich strojów ludowych

14.00 – zakończenie

Szkolenie poprowadzą:

Anna Czachorowska – etnograf z Muzeum Warmii i Mazur oraz członek zespołu opiniodawczo-doradczego ds. sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury”.

 

dr Bogdan Radzicki – filozof, regionalista, kierownik Działu Kultury Ludowej  Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku. Zajmuje się historią społeczną dawnych ziem pruskich. 

 

mgr Gabriela Semenowicz – etnografka, asystentka w Dziale Kultury Ludowej  Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku.

Chęć udziału w spotkaniu należy zgłosić do dnia 05.02.2024 r. na adres m.zakiewicz@warmia.mazury.pl lub telefonicznie 89 521 9229

 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.