Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

Kobieta w białym fartuchu z logiem Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury

LGD Południowa Warmia to stowarzyszenie, które działa na rzecz rozwoju obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Jednym z celów jest wspieranie przedsiębiorczości związanej z kulinariami i dziedzictwem. LGD prowadzi szkolenia i działania dla małych, lokalnych producentów, należy do Instytucji Otoczenia Biznesu i posiada wyposażone biuro z salą wykładową. LGD organizuje targowisko „Dobre bo Nasze Warmińsko-Mazurskie” w Tomaszkowie w hali Spiżarni Warmińskiej, gdzie promuje producentów i produkty żywności wysokiej jakości. […]