Dziedzictwo Kulinarne
Warmia Mazury

Dzisiejsza Warmia i Mazury to swoisty produkt setek lat burzliwej historii tych ziem. Wielokulturowość, wielowyznaniowość, wielonarodowość znalazły swoje odbicie również w bogatej i różnorodnej tradycji kulinarnej.

Lista produktów tradycyjnych
Czytaj więcej
Previous slide
Next slide

Członkowie

Producenci
i przetwórcy

Gastronomia

Sprzedaż